TalentAkademiet

Med TalentAkademiet skaber vi en ny generation af samfundsengagerede medarbejdere og ledere på tværs af sektorer, der arbejder med at løse samfundsproblemer ud fra et tværsektorielt og innovativt mindset.

BAGGRUND

Bevilling fra Tuborgfondet gør, at vi kan byde unge indenfor i TalentAkademiet for Social Innovation!

Formålet med TalentAkademiet for Social Innovation er at designe og afprøve et ledelsesforløb, der kompetenceudvikler unge talenter som ønsker at forbedre samfundet gennem social innovation og tværsektorielt samarbejde.

I tæt samarbejde med Akademiets medlemmer, designes og afprøves et 1-årigt kompetenceforløb for talenter fra Akademiets medlemsorganisationer.

Opstart

Projektet begyndte 1. februar 2023 og afsluttes med udgangen af 2024

Felt

Uddannelse

Involverede

Talenter fra Akademiets medlemsorganisationer Mentorer fra Akademiets medlemsorganisationer Akdemiets sekretariat Akademister som oplægsholdere og medudviklere. TalentAkademiet er fondet af Tuborgfonden

MULIGHED

En ny generation af samfundsengagerede ledere på tværs af  sektorer, der formår at løse komplekse samfundsproblemer ud fra et samarbejdende og innovativt mindset.

Med afsæt i (pilot-)projektet er ønsket efterfølgende at videreudvikle TalentAkademiet, så det er attraktivt for talenter også udenfor Akademiets medlemskreds. Og derved gøre TalentAkademiet til en kerneaktør i det danske økosystem for social innovation

TILGANG

Et tværsektorielt netværk

Det unikke ved forløbet er, at de unge talenter får skabt et tværsektorielt netværk koblet med dydbeviden om og erfaring med social og systemisk innovation.

Kompetenceforløbet bygger på teori, cases, øvelser og sikre enbalancere mellem det individuelle og det fælleskabsorienterede.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at høre mere om projektet, eller gerne vil bidrage, så kontakt Anne Vorre Hansen: anne@afsi.dk

NÆSTE FORANDRINGSINITIATIV

En ny fortælling om læring og uddannelse

I en innovationsgruppe arbejder vi med, hvilke værdier og billeder, der skal guides os i skabelsen af et nyt uddannelsessystem - vi kalder arbejdet ‘En ny fortælling om læring og uddannelse’.

Andre forandringsinitiativer

Se et par andre initiativer her

Lab rapportager

Se et par andre labs her
// slider 2