Det meningsfulde lange ældreliv, Jan. 2023

Dato

Den 26. Januar 2023

Lokation

SOSU H, Kbh K.

Tematik

Det lange meningsfulde ældreliv

Involverede

Dansk Design Center: Sara Gry Striegler og Anders Buur Aarhus Kommune: Ina ...

Oplægsholdere

Charles Leadbeater: Senior Assosiate i System Innovation Innitiativ fortalte om Ethic Society og Care Economy. Simon Lajboschitz, CEO hos KHORA fortalte om fremtidens transformative og digitale potentialer og udfordringer.

Fremtidsscenarier og en udfordret velfærdsstat

Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes arbejde med vilde problemer, fem fremtidsscenarier udarbejdet af DDC – Danish Design Center og en introduktion til begrebet Care Ethics/Society balancerede akademisterne mellem demografiske samfundsproblemer, omsorgsfagenes rekrutteringsudfordringer og en mere overordnet refleksion over behov og håb for et langt og meningsfuldt liv.

Dagen startede hos uddannelsesinstitutionen SOSU H, hvor man bl.a. uddanner social- og sundhedsassistenter. Her havde vi fået lov til at have base for dagens arbejde som startede med et oplæg af Ina, Aarhus Kommune, som fortalte om Aarhus' arbejde med Vilde problemer og Aarhus kompasset.

For at åbne op for forestillingsevnen kom akademisterne efterfølgende på en sanselig lydrejse, hvor de blev præsenteret for fem fremtidsscenarier under tematikkerne “Vækst”, “Kaos”, “Transformation”, “Disciplin” og “Balance”. Derefter besøgte vi VR-huset KHORA, hvor akademisterne blev introduceret til fremtidige potentialer ved digital transformation.

Med en abstrakt fremtidsorienteret start på dagen, slog vi hul på anden halvdel af dagen med hjælp fra oplægsholder Charles Leadbeater, som gav akademisterne et teoretisk og filosofisk indblik i care ethics og care economy.

Hvad er det for et kapitel af vores liv, vi ønsker at træde ind i, når vi “trækker os tilbage”?

Eller endnu mere interessant; hvad det for et liv, vi ønsker at starte, og hvordan kan vi opretholde meningsfuldhed og en relation til samfundet, samtidigt med at vi jonglerer med samfundsansvar og individuel frihed? Hvem eller hvad ønsker jeg at være noget for udover min familie? Hvem har brug for mig, mine erfaringer og min fortsatte nysgerrighed? Hvad er min rolle i samfundet i min nye livsfase?

Hvordan kan måden vi tænker og strukturerer dette livskapitel på (både på individ-og samfundsniveau) skabe en bedre fremtid for ældrelivet og bl.a. udvande nogle af de fundamentale udfordringer som velfærdssamfundet står over for? Disse spørgsmål satte rammerne for sidste halvdel af dagen, hvor akademisterne skulle i gang med afsøge hvad og hvordan et meningsfuldt lang liv ser ud, hvilke systemer og relationer der skal arbejdes med og hvor samfundet bør forandres for at vi kan stå inde for de forhold og behov det lange liv med en lang levealder fordrer.  

Akademiets dialog med Aarhus kommune er forsat efter Lab’et og på tegnebrættet ligger et samarbejde med Dansk Design Center og en gruppe af akademister, i forhold til at opstarte den nye forandringsdagsorden om det meningsfulde lange liv.

Jeg har tænkt på, om det er os, der har nogle udfordringer, der skal tilpasse os systemet, eller er det systemet, der skal tilpasse sig os?