UDDANNELSE OG OPLÆG

Der er brug for nye kompetencer

Social innovation kræver nye former for samarbejde og nye tilgange og derfor nye kompetencer. Vi kan ikke blive ved med at gøre, som vi plejer, og forvente at få nye resultater. Akademiet for Social Innovation arbejder for at udbrede nye kompetencer for at fremme social innovation.

Hvad får man ud af et social innovationsforløb?

Vi arbejder ud fra et fundament om at sætte formålet forrest, styrke forståelsen for social innovation og systemisk forandring, og styrke evnen til at samarbejde både indenfor og udenfor organisationen. Forløbet kombinerer teori og praksis med inspirationsoplæg fra medlemmer af Akademiet for Social Innovation

Systemisk forandring i begreb og praksis

Hvad udgør et system? Hvilke tilgange findes der til systemisk forandring? Organisering og ledelse af forandring. Nye former for samarbejde.

Aktivering af forestillingsevne som leder og organisation

Hvis ikke vi kan forestille os et bedre samfund, kan vi ikke skabe det. Hvordan træner vi den sociale og politiske forestillingsevne? Og hvordan får vi andre med?

Forankring i organisationen på tværs

Hvordan kan man sikre, at formålet er styrende for organisationens indsatser? At arbejdet med social innovation og systemisk forandring forankres?

CASE: RED BARNET 2022

Uddannelsesforløb om systemisk forandring med Red Barnet

Forløbet indeholdt en introduktion til begrebsapparatet omkring systemisk forandring, social innovation og forestillingsevne og øvelser og workshops, hvor vi applicerede begreberne på Red Barnets arbejde.

Uddannelsesforløbet inkluderede tre halvdagsmoduler med variation af teoretiske oplæg og gruppearbejde. Før forløbet og mellem modulerne var der hjemmearbejde i form af artikler og refleksioner i par. Forløbet blev fulgt op efter ½ år med en seance om implementering af læringen.

Forløbet har hjulpet os til at formulere den systemiske ambition og holde os selv og hinanden fast på den. Det har givet os et sprog for noget af det, vi gør i forvejen, og som vi gerne vil gøre mere af.”