Mobilisering til Velfærd, Oktober 2023

Dato

Den 3. Oktober 2023

Lokation

Kvarterhuset, Amagerbro

Tematik

Mobilisering til Velfærd

Involverede

Morten Skov Mogensen, Britt Wendelboe, Andreas Henriksen, Helene Bækmark, Torben Frølich, Mie Andresen, Janne Kofoed, Jan Sørensen.

Oplægsholdere

Anders Buur Erlendsson er Mission Director hos Dansk Design Center. Jakob Schjørring er chef for det sociale område i Bikubenfonden. Hakon Elliott Mogense er stifter og CEO i Forvandlende Fortællinger

Det startede i Januar…

Tilbage i januar påbegyndte Akademiet for Social Innovation vores arbejde med at udforme Akademiets nye forandringsdagsorden, som har fokus på velfærdssamfundet. Med afsæt i diskussionerne på lab’et i januar, som handlede om”care” og Det Meningsfulde Lange Liv, har Akademiets sekretariat i samarbejde med en gruppe Akademister siden fortsat arbejdet og formet dagsordenen ”Mobiliseringtil Velfærd”.  

Mobilisering til Velfærd tager afsæt i den presserende udfordring om mangel på mennesker, der ønsker at arbejde i velfærdsfagene og som zoomer ind på spørgsmålet:

Hvordan kommer flere til at bidrage til at løfte de velfærdsopgaver, som er fundamentet for vores samfundsmodel?

Der er et behov for at nytænke, hvordan vi som samfund løfter velfærdsopgaverne, udvikler vores samfundsmodel og opbygger samfundets kapacitet til at mennesker kan give ud af sig selv og drage omsorg for hinanden.

Lab’et den 3. oktober havde til formål, at vi skulle dykke ned i fire arbejdsspor, kvalificere og videreudvikle arbejdet og påbegynde optegninger til eksperimentelle veje fremad.

Inspiration og værktøjer til at skabe eksperimenter og nye fortællinger

Lab’et startede med at vi blev klædt godt på, ved at høre oplæg der skulle bidrage med værktøjer og inspiration til hvordan man arbejder med at udvikle eksperimenter og forandringsskabende fortællinger.

Anders ErlendssonMission Director i DDC – Dansk Design Center, delte viden om eksperimentel tilgang til forandring.


Jakob SchjørringChef for det sociale område i Bikubenfonden, delte erfaringer med, hvordan man afgrænser et eksperiment, så det skaber innovation og læring.


Hakon Elliott MogensenCEO i Forvandlende Fortællinger, delte viden og værktøjer til at arbejde med fortællingernes rolle i samfundsforandring.

 

3 eksperimentelle spor og en ny fortælling om velfærdssamfundet

Arbejdsgruppen havde forinden lab’et scopet ind til tre eksperimentelle arbejdsspor, som de fandt relevante og interessante at udfolde. Disse blev arbejdet med i anden halvdel af lab’et, hvor Akademisterne blev fordelt ud på de fire arbejdsspor.

1. Community-care:
Hvordan kan vi genaktivere og stimulere community-care i en dansk kontekst?

2. Frivillige Faglige Fællesskaber:
Hvordan kan frivillige faglige fællesskaber bidrage til at løfte velfærden og spille sammen med offentlige institutioner?

3. Fremtidens ansættelser:
Hvordan ser fremtidens ansættelser ud, og kan vi skabe større fleksibilitet gennem f.eks. hybride/dele-ansættelser på tværs af organisationer og sektorer?

Samtidig med disse tre spor, så arbejdsgruppen også vigtigheden i at arbejde med fortællingen om velfærdssamfundet. Der er brug for en genfortælling af velfærdssamfundet, hvis folk skal kunne se meningen med at bidrage til velfærden på nye måder. Vi skal arbejde på narrativer om den store forandring, som de konkrete eksperimenter, taler ind.

4. En ny fortællingen om velfærdssamfundet:
Hvad er essensen af velfærd – og hvordan aktiverer vi fortællinger, der muliggør at flere kan bidrage til velfærden?

Eksperimenterne og genfortællingen er hinandens forudsætninger. Læring og indsigt fra eksperimenter skal spilles ind i mere policy og dagsordensættende aktiviteter og den overordnede fortælling – og det, der giver adkomst til at blande sig på det niveau er, at vi selv er med til at handle og har konkrete erfaringer at byde ind med.

 

Lab’et var et vigtigt skridt på vejen i arbejdet med mobilisering til velfærd.

Fremad kommer der til at blive lagt en plan for hvordan vi kan føre dagsordenen ud i livet.