Fællesskabet for ledere, der vil skabe varig samfundsforandring

En medlemsdrevet forening, som mobiliserer kollektiv handlekraft gennem forpligtende samarbejder

86 ambitiøse ledere på tværs af sektorer

Medlemmerne er Akademiets fundament og eksistensberettigelse. Sammen repræsenterer vi viden, erfaringer og handlekraft på tværs af samfundet, som vi bringer i spil for at nytænke og løse komplekse samfundsproblemer. Vi skubber på forandringen i egne organisationer, engagerer beslutningstagere og sætter nye dagsordener.

Annette Jorn

 

Vicedirektør for Engagement, HR og Organisation

Roskilde Festival Gruppen

Medlemsnummer:

 

153

Medlemsnummer: 

153

Christina Schultz

 

Sekretariatsleder

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Medlemsnummer:

 

17

Medlemsnummer: 

17

Mikkel Haarder

 

Underdirektør

Dansk Industri

Medlemsnummer:

 

45

Medlemsnummer: 

45

Anders Dybdal

 

CEO

Operate

Medlemsnummer:

 

159

Medlemsnummer: 

159

Helene Bækmark

 

Adm. direktør for Sundhedsforvaltningen

Odense Kommune

Medlemsnummer:

 

138

Medlemsnummer: 

138

Helene Forsberg Madsen

 

Direktør

Kvinderådet

Medlemsnummer:

 

137

Medlemsnummer: 

137

Lise Stidsen Vandahl

 

Børn-og ungedirektør

Frederiksberg Kommune

Medlemsnummer:

 

120

Medlemsnummer: 

120

Felicia Nørgaard

 

Stiftende direktør

Nordhus

Medlemsnummer:

 

121

Medlemsnummer: 

121

Pernille Brems

 

Programansvarlig, Arbejdsmarked

Tuborgfondet

Medlemsnummer:

 

156

Medlemsnummer: 

156

Social innovation er vejen til at transformere eksisterende systemer og skabe et bæredygtigt samfund for kommende generationer

FORANDRINGSINITIATIVER

Nye mulighedsrum for samfundsforandring

Akademiet er et sted, hvor ideer og nye veje til at imødegå systemiske samfundsudfordringer bliver udviklet - og hvor vi finder sammen om fælles handling.

Gennem mobilisering af vores kollektive handlingskraft driver vi forandringsdagsordener, som skubber på praksis og politiske processer. Vi insisterer på at involvere de mennesker, der er berørt af problemerne, og udfordre eksisterende magtforhold og beslutningsprocesser.

Lige nu arbejder vi med forandringsdagsorden “En Vej Til Alle”. Her har Akademiets arbejde været afsæt for partnerskabet mellem Bikubenfonden, Mobilize, Modstrøm - Foreningen af FGU-elever og unge omkring FGU og Socialt Udviklingscenter SUS, der har samarbejdet med Reformkommissionen om at skabe muligheder for alle unge og mobiliseret en forandringskoalition blandt centrale samfundsaktører. 

Viden

Vidensbase

Vi er sammen på en kontinuerlig læringsrejse. Vi holder os opdaterede teoretisk og praktisk, så vi kan bidrage til og kvalificere den offentlige debat omkring samfundsforandring og systemisk transformation. Vi formidler viden, indsigter og kommentarer ved løbende at skrive debatindlæg, artikler og rapporter.

Artikel
Akademi: Sverige og Tyskland har en national strategi for social innovation. Det er på tide, vi følger efter

November 13, 2023

Akademi: Sverige og Tyskland har en national strategi for social innovation. Det er på tide, vi følger efter
Button Text

September 13, 2023

Forandringskraft - Akademiets Podcast
Button Text

April 4, 2023

Klumme: Kan vi strække vores empati til at omfatte fremtidige generationer?
Button Text

March 30, 2023

Mere end buzzwords og bullshitbingo
Button Text

March 30, 2023

Klimakrisen er et socialt problem
Button Text

March 30, 2023

Klumme: Et valg om en bedre fremtid
Button Text

March 30, 2023

Klumme: Social innovation ER proces
Button Text

March 30, 2023

Danmark skal være verdensmestre i social innovation
Button Text

March 28, 2023

Social innovation kan blive en eksportsucces, men det kræver (et andet syn på) penge
Button Text

March 30, 2023

Akademi: Statsministerens “vilde idé” skal bane vej for social innovation
Button Text

March 30, 2023

Thunberg blev gnisten, der tændte klimakampen. Måske kan corona gøre det for socialpolitik
Button Text

ARRANGEMENTER

Vi samles om det, der er vigtigt for samfundet

Akademiet mødes flere gange om året for at dele viden, skabe ny viden og sætte vores kollektive handlekraft i spil. Vi afholder laboratorier og netværksarrangementer, hvor vi udvikler bud på og arbejder konkret med samfundsforandring. Udover vores egne arrangementer vil du støde på os til samfundsrelevante arrangementer som Folkemødet, Roskilde Festival og ved arrangementer med vores samarbejdspartnere.