Fællesskabet for ledere, der vil skabe varig samfundsforandring

En medlemsdrevet forening, som mobiliserer kollektiv handlekraft gennem forpligtende samarbejder

86 ambitiøse ledere på tværs af sektorer

Medlemmerne er Akademiets fundament og eksistensberettigelse. Sammen repræsenterer vi viden, erfaringer og handlekraft på tværs af samfundet, som vi bringer i spil for at nytænke og løse komplekse samfundsproblemer. Vi skubber på forandringen i egne organisationer, engagerer beslutningstagere og sætter nye dagsordener.

Nanna Callisen Bang

 

Direktør

Etisk Handel Danmark

Medlemsnummer:

 

4

Medlemsnummer: 

4

Mette Margrethe Elf

 

Projektchef

Realdania

Medlemsnummer:

 

141

Medlemsnummer: 

141

Claus Bjørn Billehøj

 

Partner

Mobilize

Medlemsnummer:

 

36

Medlemsnummer: 

36

Jette Søndergaard

 

Strategisk Programchef

Herning Kommune

Medlemsnummer:

 

49

Medlemsnummer: 

49

Thomas Vovemod

 

Direktør

Vanebrudspalæet/Givisme

Medlemsnummer:

 

20

Medlemsnummer: 

20

Mikkel Klausen

 

Chef for uddelinger, udvikling & kommunikation

LB Foreningen

Medlemsnummer:

 

126

Medlemsnummer: 

126

Carsten Lassen

 

Adm. Direktør

Specialisterne

Medlemsnummer:

 

38

Medlemsnummer: 

38

Christoffer Hansen

 

Direktør

Play

Medlemsnummer:

 

115

Medlemsnummer: 

115

Henrik Appel

 

Adm. Direktør

Memox

Medlemsnummer:

 

162

Medlemsnummer: 

162

Social innovation er vejen til at transformere eksisterende systemer og skabe et bæredygtigt samfund for kommende generationer

FORANDRINGSINITIATIVER

Nye mulighedsrum for samfundsforandring

Akademiet er et sted, hvor ideer og nye veje til at imødegå systemiske samfundsudfordringer bliver udviklet - og hvor vi finder sammen om fælles handling.

Gennem mobilisering af vores kollektive handlingskraft driver vi forandringsdagsordener, som skubber på praksis og politiske processer. Vi insisterer på at involvere de mennesker, der er berørt af problemerne, og udfordre eksisterende magtforhold og beslutningsprocesser.

Lige nu arbejder vi med forandringsdagsorden “En Vej Til Alle”. Her har Akademiets arbejde været afsæt for partnerskabet mellem Bikubenfonden, Mobilize, Modstrøm - Foreningen af FGU-elever og unge omkring FGU og Socialt Udviklingscenter SUS, der har samarbejdet med Reformkommissionen om at skabe muligheder for alle unge og mobiliseret en forandringskoalition blandt centrale samfundsaktører. 

Viden

Vidensbase

Vi er sammen på en kontinuerlig læringsrejse. Vi holder os opdaterede teoretisk og praktisk, så vi kan bidrage til og kvalificere den offentlige debat omkring samfundsforandring og systemisk transformation. Vi formidler viden, indsigter og kommentarer ved løbende at skrive debatindlæg, artikler og rapporter.

Artikel
Akademi: Sverige og Tyskland har en national strategi for social innovation. Det er på tide, vi følger efter

November 13, 2023

Akademi: Sverige og Tyskland har en national strategi for social innovation. Det er på tide, vi følger efter
Button Text

September 13, 2023

Forandringskraft - Akademiets Podcast
Button Text

April 4, 2023

Klumme: Kan vi strække vores empati til at omfatte fremtidige generationer?
Button Text

March 30, 2023

Mere end buzzwords og bullshitbingo
Button Text

March 30, 2023

Klimakrisen er et socialt problem
Button Text

March 30, 2023

Klumme: Et valg om en bedre fremtid
Button Text

March 30, 2023

Klumme: Social innovation ER proces
Button Text

March 30, 2023

Danmark skal være verdensmestre i social innovation
Button Text

March 28, 2023

Social innovation kan blive en eksportsucces, men det kræver (et andet syn på) penge
Button Text

March 30, 2023

Akademi: Statsministerens “vilde idé” skal bane vej for social innovation
Button Text

March 30, 2023

Thunberg blev gnisten, der tændte klimakampen. Måske kan corona gøre det for socialpolitik
Button Text

ARRANGEMENTER

Vi samles om det, der er vigtigt for samfundet

Akademiet mødes flere gange om året for at dele viden, skabe ny viden og sætte vores kollektive handlekraft i spil. Vi afholder laboratorier og netværksarrangementer, hvor vi udvikler bud på og arbejder konkret med samfundsforandring. Udover vores egne arrangementer vil du støde på os til samfundsrelevante arrangementer som Folkemødet, Roskilde Festival og ved arrangementer med vores samarbejdspartnere.