Aarhus Lab, Oktober, 2022

Dato

Den 6. Oktober, 2022

Lokation

Aarhus, DK

Tematik

Uddannelse og fremtidens vilde problemer

Involverede

Thomas Vovemod Lückten

Oplægsholdere

Valerie Hannon og Martin Østergaard

En Vej Til Alle

I maj afleverede En vej til Alle indspillet Et samfund med uforløst potentiale til Reformkommissionen. Indspillet rummer konkrete anbefalinger til Reformkommissionens arbejde, men er også et første skridt i en bredere og langsigtet forandringsindsats for at skabe veje til job, uddannelse og fællesskaber for alle unge. Her skal Akademiet bidrage med mobilisering, nytænkning og handlekraft. På lab’et skulle vi arbejde med et centralt tema i udfordringen: grundskolen, og det at alt for mange børn, hverken lærer eller har det godt i deres skoletid. Formålet var at igangsætte et udviklingsarbejde omkring læring og grundskole, som skal spille ind i næste fase af En vej til alle.

Formålet med uddannelse v. Valerie Hannon, forfatter og uafhængig uddannelsesekspert

Med en baggrund som skolelærer og rådgiver i det britiske undervisningsministerium arbejder Valerie Hannon med at forandre uddannelsessystemer verden over. Hun har udgivet bogen ”Thrive – the purpose of schools in a changing world”, stiftet Innovation Unit og Global Education Leaders Partnership og rådgiver OECD’s Education 2030 project. Valerie Hannon præsenterede på dagen sit perspektiv på formålet med uddannelse i det 21. århundrede, inspirerede med eksempler på forandring af uddannelsessystemer globalt og stillede os spørgsmål om formålet med uddannelse.

Den næste forandringsdagsorden

Hvad er den næste dagsorden, som vi skal kaste Akademiets kollektive handlekraft ind i? Det undersøgte vi sammen med Aarhus Kommune, hvor Martin Østergaard, Stadsdirektørgave os indblik i Aarhus' Vilde problemer. de præsenterede deres bud på de vigtigste udfordringer og inviterede os med ind i at skabe løsningerne.