Sekretariatet

Sekretariatets vigtigste opgave er at gøre det muligt for vores medlemmer at bidrage med løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.  

Det gør vi ved at sikre, at Akademiet er opdateret på samfundstendenser, ved at mobilisere forskellige aktører i innovationsprocesser og ved at sikre ambitiøse samarbejdsmuligheder på tværs af samfundsinteresser.

SEKRETARIAT

Et stærkt lille team

I sekretariatet er vi et lille, men stærkt team, der vil hinanden og sagen. Vi repræsenterer forskellige fagligheder, og vi gør en dyd ud af at bringe vores erfaringsbase og netværk i spil ind i Akademiets arbejde.

Clara Dawe

Sekretariatsleder

Clara kom tidligt ombord i Akademiets sekretariat og har med sin baggrund i Tænketanken Mandag Morgen stor erfaring med forandringsprocesser, og med at få forskellige perspektiver til at mødes. Clara har læst statskundskab og har haft en kort karriere som embedsmand i Socialministeriet.‍ Claras' perspektiv: "Forandring starter med os selv. Den måde, vi ser på verden og vores egen rolle i den, er afgørende. Vi kan lukke og åbne mulighedsrummet. I akademiet øver vi os på at åbne det - sammen."

Anne Vorre Hansen

Senioranalytiker, Ph.d

Anne er international forsker i social innovation og har som senioranalytiker i Akademiet særligt fokus på at skabe ny viden samt metode- og begrebsudvikle. Anne er uddannet antropolog, har en Ph.d. i innovation og er optaget af, at udviklingsprocesser beror på ligeværdighed, demokratisering og etik. Annes perspektiv: “Fordi sproget former og rammesætter det vi er i stand til erkende, er det for mig afgørende, at vi forholder os kritisk til eksisterende sprogbrug, begreber og termer - og ved at ‘åbne’ sproget op giver os selv nye muligheds- og udfaldsrum”.

Anders Folmer Buhelt

Akademidirektør

Anders var med i udviklingen af Akademiet og er som akademichef ofte ansigt udadtil. Anders har tidligere arbejdet med værdidrevne retsreformer internationalt og nytænkning af social frivillighed i Danmark. Anders er, udover sit arbejde som akademichef, bestyrelsesforperson for Fonden CFD og for Thorave 29 og bestyrelsesmedlem i bl.a. Necto og Mentorbarn. Anders’ perspektiv: “Vi ka’ gør’det!” Ligesom musene i “Askepot”, tror jeg på, at vi kan forandre samfundet og verden til det bedre, hvis vi står sammen og arbejder for fælles formål og tør forsøge os frem".

Amanda Vincentz Borg

Projektleder

Som projektleder jonglerer Amanda med mange bolde med det mål at skabe sammenhængskraft og udvikling i de forskellige interne projekter i Akademiet samt de forandringsinitiativer Akademiet igangsætter sammen med medlemmerne. Amandas perspektiv: “Jeg har en stor interesse og erfaring indenfor oplevelsesdesign, og hvordan man kan facilitere relationelle og kreative udviklings-spaces med den vigtige konceptuelle 'røde tråd'".

Sofie Frederikke Lau-Jeppesen

Projektleder

Sofie tager både del i udviklingen af projekter, og er den praktiske motor, når Akademiets projekter skal udføres. Sofie har tidligere været en del af DANSIC og Small Great Nation ungepanel. Sofie har læst en kandidat i Sociologi på Københavns Universitet.

Historien bag Akademiet

Akademiet for Social Innovation blev stiftet den 24. januar 2019 af 40 ledere fra civilsamfundet, erhvervslivet, fonde og offentlige organisationer. De stiftende medlemmer fandt hinanden i en proces igangsat af Tuborgfondet og Frivilligrådet, der skulle afdække, hvordan man styrker samarbejdet og den fælles sociale innovationskraft på tværs af samfundets sektorer.

2016

Frivilligrådet og Tuborgfondet igangsætter udviklings-proces mhp. etablering af Akademiet

2016-
2019

Mere end 60 ledere fra alle sektorer deltager i udviklingen af Akademiet

2019

Akademiet etableres som forening den 24. januar af 40 stiftende medlemmer

2020

Alle arrangementer omlægges til digitale pga. Covid-19

2021

Partnerskabet En Vej til Alle etableres for at samarbejde med Reformkommissionen

2023

Akademiet tager fat om “Det lange meningsfulde liv” som forandrings-dagsorden