En ny fortælling om læring og uddannelse

I en innovationsgruppe arbejder vi med, hvilke værdier og billeder, der skal guides os i skabelsen af et nyt uddannelsessystem - vi kalder arbejdet ‘En ny fortælling om læring og uddannelse’.

BAGGRUND

Hvad vil vi uddanne til?

Ønsket er at formulere et bud på en uddannelsespolitisk vision, som vil danne grundlag for en fornyet stillingtagen ikke bare til hvilke formål, der skal være styrende for folkeskolens udvikling, men også for, hvordan vi samfundsmæssigt kan understøtte dette.

Opstart

Innovationsgruppen begyndte arbejdet i januar 2023, og er i fuld gang.

Felt

Uddannelse og ungeliv

Involverede

På nuværende tidspunkt består innovationsgruppen af otte akademister, sekretariatet og to eksterne eksperter.

MULIGHED

Flere små fælleskaber i det store

Vi ser en mulighed i at få det relationelle tilbage som et kerneaspekt og forudsætning for uddannelse og læring. Med det mener vi relationer på tværs af mennesker, elever, lærere, organisationer og domæner.  Ønsket er at skabe og understøtte flere rum for resonans og øget oplevelse for alle af, at vi ikke er alene og at fællesskabet griber os.

TILGANG

Ydmyghed overfor dagsordenen

Innovationsgruppen består både af aktører tæt på uddannelsessystemet og aktører på kanten af uddannelsessystemet. Alle er ydmyge overfor selve dagsordenen, og opmærksomme på at legitimiteten i et bidrag skal baseres på den tværsektorielle tilgang. Konkret afsøges to identificerede spor: et eksperimenterende praksis-spor og et uddannelsespolitisk spor med fokus på folkeskolens formål.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre hvad der foregår i gruppen, og eventuelt bidrage, så kontakt Anders Folmer Buhelt: anders@afsi.dk

NÆSTE FORANDRINGSINITIATIV

TalentAkademiet

Med TalentAkademiet skaber vi en ny generation af samfundsengagerede medarbejdere og ledere på tværs af sektorer, der arbejder med at løse samfundsproblemer ud fra et tværsektorielt og innovativt mindset.

Andre forandringsinitiativer

Se et par andre initiativer her

Lab rapportager

Se et par andre labs her
// slider 2