En Vej til Alle

45.000 unge står på kanten af fællesskabet uden job eller uddannelse. Sådan har det været i årtier trods talrige reformer. Det har store konsekvenser både for den enkelte unge og for samfundet. En Vej til Alle mobiliserer nøgleaktører på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor. Sammen sætter vi spot på det, der virker, og finder nye veje i tæt samspil med de unge selv.

BAGGRUND

Et samfund med uforløst potentiale

En Vej Til Alle partnerkredsen udsprang af Akademiets medlemmers indignation over samfundets manglende evne til at inkludere unge selv når det komme til at finde løsninger og veje for unge og bryde med at omkring 45.000 unge står uden for job og uddannelse. I En Vej til Alle arbejder vi for at inkludere unge, der står uden for uddannelse og arbejdsmarked ved at mobilisere interessenter, beslutningstagere og praktikere til fælles engagement og ejerskab til udfordringen. Sammen med unge overleverede vi i marts 2022 vores indspil til Reformkommissionen, og kom med vores anbefalinger til, hvordan vi kan inkludere unge gennem grundlæggende forandringer i systemet. Vores anbefalinger bygger på fortællinger fra unge erfaringseksperter. Når unge står på kanten af fællesskabet, har det store konsekvenser - både for den enkelte ung og for samfundet. Vi ved, at unge uden job, uddannelse og fællesskab er stillet langt ringere end deres jævnaldrende. Og som samfund kan vi ikke leve med, at 45.000 mennesker er ekskluderet. Det koster mange milliarder og strider mod grundlæggende demokratiske værdier. En Vej til Alle er et partnerskab. Vi arbejder for veje til job, uddannelse og fællesskaber for alle unge - uanset baggrund.

Opstart

Foråret 2021

Felt

En Vej til Alle unge til job, uddannelse og fællesskaber

Involverede

Akademiet for Social Innovation, Mobilize, Modstrøm, Socialt Udviklingscenter SUS og Bikubenfonden

MULIGHED

Sådan kommer vi videre her fra

Som samfund kan vi ikke leve med, at knap 50.000 unge konstant står uden for. Vi har en fælles opgave i at skabe en vej til alle: veje til fællesskaber, uddannelse og job for alle unge — uanset baggrund og vilkår. Ingen kan løse dette komplekse problem alene. For at bidrage til reelle positive forandringer, har En Vej Til Alle taget initiativ til en forandringskoalition bestående af arbejdsgiverorganisationer, faglige organisationer, elevorganisationer, kommuner, boligbevægelsen og andre relevante aktører, der har en fælles ambition om at sikre bedre rammer for, at børn og unge kan lykkes i livet. Vi kender ikke alle svarene. Men vi deler ambitionen om, at vi skal skabe en vej for alle unge

TILGANG

Ægte forandring sker, når vi nytænker sammen

I En Vej til Alle tror vi på, at vi finder fremtidens løsninger ved at lytte til unge og fagfolk i praksis. Vi tror på, at vi skal koble de gode lokale erfaringer og den store viden, vi allerede har, med nye eksperimenter og nyskabende løsninger. For vi udvikler vores samfund allerbedst, når vi tænker i helheder på tværs af siloer og niveauer. Og på tværs af det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv. Dén tilgang hedder en porteføljetilgang.En Vej til Alle insisterer på en tæt kobling mellem det, der bliver tænkt og besluttet af politikere og ledere og det, som unge og fagfolk oplever, rent faktisk fungerer i virkeligheden. Vi skaber rum for, at vi kan teste og eksperimentere med ideer og lære om effekter sammen med de mennesker, der skal realisere dem i praksis.

Jeg har tænkt på, om det er os, der har nogle udfordringer, der skal tilpasse os systemet, eller er det systemet, der skal tilpasse sig os?

-Ung erfaringsekspert

Vil du vide mere?

En Vej Til Alle har fået sin egen hjemmeside hvor du kan finde mere om vores arbejde, om hvordan du kan være med samt finde rapporter og information om kommende arrangementer.

NÆSTE FORANDRINGSINITIATIV

En ny fortælling om læring og uddannelse

I en innovationsgruppe arbejder vi med, hvilke værdier og billeder, der skal guides os i skabelsen af et nyt uddannelsessystem - vi kalder arbejdet ‘En ny fortælling om læring og uddannelse’.

Andre forandringsinitiativer

Se et par andre initiativer her

Lab rapportager

Se et par andre labs her
// slider 2