Fra initiativer til dagsordener

Akademiets forandringsdagsordener tager afsæt i det, der optager Akademisterne og er vigtigt for samfundet. Vi har et bredt fokus og tager fat, hvor vi kan bidrage til social forandring på tværs af sektorer.

FORANDRINGSINITIATIVER

FORANDRINGSDAGSORDEN

En Vej til Alle

45.000 unge står på kanten af fællesskabet uden job eller uddannelse. Sådan har det været i årtier trods talrige reformer. Det har store konsekvenser både for den enkelte unge og for samfundet. En Vej til Alle mobiliserer nøgleaktører på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor. Sammen sætter vi spot på det, der virker, og finder nye veje i tæt samspil med de unge selv.

FORANDRINGSINITIATIVER

FORANDRINGSDAGSORDEN

TalentAkademiet

Med TalentAkademiet skaber vi en ny generation af samfundsengagerede medarbejdere og ledere på tværs af sektorer, der arbejder med at løse samfundsproblemer ud fra et tværsektorielt og innovativt mindset.

FORANDRINGSINITIATIVER

FORANDRINGSDAGSORDEN

En ny fortælling om læring og uddannelse

I en innovationsgruppe arbejder vi med, hvilke værdier og billeder, der skal guides os i skabelsen af et nyt uddannelsessystem - vi kalder arbejdet ‘En ny fortælling om læring og uddannelse’.

FORANDRINGSINITIATIVER

FORANDRINGSDAGSORDEN

KOTE_0

Akademiet har sammen med Dansk Design Center fået til opgave at skabe et nationalt kompetencecenter for social innovation. Projektet kalder vi KOTE_0.

Laboratorie reportager