Ledelse for og i fremtiden, Maj 2023

Dato

Den 24. maj, 2023

Lokation

Enigheden, Kbh. NV

Tematik

Ledelse i fremtiden – set gennem en prisme af ledelsesperspektiver

Involverede

Ulrik Kampmann, Sara Gry Stiegler, Thomas Vovemod, Anna Asghari, Claus Bjørn Billehøj

Oplægsholdere

Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati fra Roskilde Universitet talte om robust ledelse i turbulente tider. John Elkington, CEO i Volans og bæredygtighedsekspert, delte erfaringer og syn på hvem der kommer til at drive forandring fremadrettet – de unge, aktivisterne, og the troublemakers!

Hvorfor og hvordan ledelse?

På Lab’et blev vi præsenteret for en række forskellige perspektiver på fremtidens ledelse - fra forskning og praksis. De forskellige perspektiver dannede afsæt for samtaler i mindre grupper, hvor vi sammen reflekterede over egen ledelsespraksis, og hvordan Akademiet kan understøtte et nyt form for lederskab på tværs af organisationer og sektorer.

Perspektiver på ledelse

Eva Sørensen, professor på Roskilde Universitet, understregede at vi skal vænne os til at navigere i turbulens som en vedvarende tilstand, og ikke blot fokusere på ’kriseberedskaber’ til enkeltstående kritiske udfordringer. Eva kom med en række bud på, hvordan man kan opbygge et paratskab til at handle i turbulente tider– det initierede både kritiske spørgsmål, kommentarer og en del refleksioner.

John Elkington udlagde sit perspektiv på lederskab i fremtiden, hvor han tog afsæt i sin egen bevægelse fra tripple bottom line hen imod de tre R’er; responsibility, ressilience og regeneration. Elkington understregede, at vi skal give plads til dem, der tænker skævt og anderledes i ledelserne - og så rundede han af med at minde os om, at et paradigskifte tager 70-80 år, at det kan være både kvalmende og foruroligende at opleve, og at vi står lige midt i et!

Ali Cevik fra IT-virksomheden HR-ON fortalte, hvordan de arbejder med værdibaseret selv-ledelse og hvorfor der på et tidspunkt var behov for et medarbejdermanifest.

Akademister Sara Gry Striegler, Claus Bjørn Billehøj, Thomas Vovemod, Anna Asghari og Amanda Vincentz fra sekretariatet havde på forhånd delt erfaringer og perspektiver på ledelse i interviews, som var sat sammen til en audiowalk. Vi rundede dagen af med god tid til refleksion og diskussion i mindre grupper, hvor akademisterne både talte om egen praksis, og hvordan vi kan bruge Akademiet til at udvikle egen praksis og sætte en ny form for ledelse på dagsordenen.

 
Hvordan leder vi samfundsforandring?


I Akademiet er vi optagede af, hvordan vi skaber samarbejder på tværs af sektorer om social innovation og samfundsforandring. At dykke ned i ledelse og lederskab som fænomen rejser bl.a. spørgsmålene:

- Hvordan skaber vi organisationer, der er gearede til samarbejde med organisationer med helt andre rammebetingelser?

- Hvilke former forledelse fremmer innovation og forandringsparathed?

- Kan radikalt anderledes organiseringsformer skabe bedre forudsætninger for samarbejde?

- Hvordan kan nutidens ledere samarbejde med den unge generation om at vælte sig selv af ledelses-taburetten?

- Kan vi være med til at skabe et nyt sprog for ’ledelse’, der favner en radikal ny måde at tænke ledelse på?

Det og meget mere kommer vi til at arbejde videre med i Akademiet. Vi har etableret en arbejds-/refleksionsgruppe med fokus på ledelse og lederskab. Giv en melding til Anne Vorre Hansen på anne@afsi.dk, hvis du ønsker at være med. Vi deler viden, indsigter og eventuelle aktiviteter løbende.