Komplekse samfundsudfordringer kræver kollektiv nytænkning

• Vi tænker nyt
• Vi skaber nye handlemåder
• Vi udfordrer os selv og hinanden

Forandring sker i fællesskab.
Vores fællesskab består af organisationer og mennesker med mandat til forandring.

Vi repræsenterer forskellige sektorer og tør udfordre de forskellige logikker, der hersker hos os selv og hinanden. Vi handler på policy- og praksisniveau og sætter vores egne organisationer og netværk i spil.

Social innovation er relationelt

Social innovation bygger på ligeværdighed. At det er vigtigt, at alle byder ind med perspektiver, ideer, spørgsmål og ressourcer.

Det udlever vi ved at udvise tillid og respekt i vores samarbejde med hinanden og med omverdenen. Vi tror på, at relationer skaber handlekraft, forløser skjulte ressourcer og skaber forandring.

Medlemmernes Akademi

Akademiet er medlemmernes og ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en forperson, en næstforperson og fem øvrige medlemmer. Bestyrelsen skal både i kompetencer og profil afspejle Akademiets sammensætning og ambitioner.

Sekretariatet

Sekretariat er småt, men godt, og varetager de vigtigste opgaver:
• At sikre aktualitet i akademiets arbejde
• At samle relevante aktører i konkrete handlingsfælleskaber
• At videreudvikle akademiets form og indhold

“Vi gør ikke noget for nogen, vi gør det sammen“

Vores internationale profil

Social innovation har dybe rødder historisk og er et højt profileret felt internationalt. Både EU, OECD og World Economic Forum har social innovation øverst på dagsordenen, ligesom en lang række anerkendte universiteter verden over. Mange regeringer i lande, vi normalt sammenligner os med, har strategier for social innovation.

Akademiet for Social Innovation er en del af et internationalt netværk med andre kerneaktører, som arbejder med og forsker i social innovation. Akademiet har af EU fået til opgave, sammen med Dansk Design Center, at skabe et nationalt kompetencecenter for social innovation, KOTE_0.

Internationale samarbejdspartnere