Vi er og gør
social innovation

Akademiet for Social Innovation er i sig selv social innovation -Akademiet bygger på medlemsdemokrati, skaber nye ligeværdige relationer samt transformerer strukturer og mindsets ved at mobilisere et tværsektorielt kollektiv.

Vi skaber mulighed for samtaler, der stikker dybere og tager os nye steder hen. Hvor organisatoriske interesser forsvinder i baggrunden til fordel for samfundets.

1

Vi er modige sammen

Akademiet skal være et sted, hvor man kan lufte de store ambitioner og forsøge at føre dem ud i livet. Vi skal have modet til både at tænke stort, til at udvikle og teste – og til at fejle. Vi lærer både af vores succeser og af vores fejl, og begge dele ejes af Akademiets medlemmer i fællesskab.

2

Vi forpligter os

Vi tror på, at vi kan skabe løsninger sammen. Akademiet for Social Innovation skal ikke alene udvikle, men også afprøve nye løsninger på komplekse problemer. Hvis vi skal lykkes med at gå fra snak til handling, kræver det, at vi forpligter os til at arbejde med ideerne mellem labs og allokere ressourcer til udviklingen.

3

Vi lader os ikke begrænse af plejer

Vi skal bruge vores erfaringer positivt og konstruktivt, men vi må ikke lade de måder, vi plejer at gøre tingene på, begrænse os i at skabe nye løsninger. Hvis vi gør, som vi altid har gjort, får vi samme resultater, som vi altid har fået. Derfor er vi nødt til at tænke og agere anderledes, end vi er vant til.

4

Vi tror på samtalens kraft

Vi tror ikke på skrivebordsløsninger. Derfor skal vi både i udvikling og afprøvning af løsninger være i tæt dialog med de mennesker og organisationer, som er afgørende for, at idéer kan blive til virkelighed.

5

Nysgerrighed og ærlighed

Hvis vi skal lykkes med at udvikle og afprøve nye løsninger på komplekse samfundsproblemer, skal vi kunne være ærlige om, hvad der er svært eller nemt, og hvis der er noget, vi er uenige i. Vi forsøger nysgerrigt at forstå hinanden, og vi udfordrer hinanden respektfuldt.

6

Vi skynder os langsomt

Vi har ikke tid til at vente på at komme i gang, og derfor afprøver vi, så snart vi har fundet en mulig løsning på et problem. Men vi ved også, at samfundsforandring tager tid. Derfor lader vi os ikke slå ud af, at forandringerne ikke sker fra den ene dag til den anden.

7

Vi samarbejder for samfundsforandring

Vi har alle noget, der særligt optager os eller vores organisationer. Det er en vigtig drivkraft i Akademiet. Men hvis vi skal kunne finde sammen om fælles løsninger, skal vi undgå at ”sælge” vores problemer eller ideer til hinanden. Vi skal samarbejde om det, der har bred samfundsrelevans.

8

Vi giver mere, end vi tager

Erfaring og viden, man ikke deler, skaber ikke samfundsmæssig værdi. For at inspirere hinanden og for at bruge hinanden som sparringspartnere, deler vi vores ideer, viden og erfaringer – både de positive og de negative – fordi vi tror på, at det kan styrke det fælles fundament og bidrage til nye løsninger.

De otte dogmer

Laboratorier

Alle akademiets medlemmer mødes fire gange om året til udviklingslaboratorier, der afholdes forskellige steder i Danmark. Formålet er at inspirere og udfordre deltagerne og facilitere, at medlemmerne finder sammen om de udfordringer, de vil skabe løsninger på i fællesskab.

På laboratorierne eksperimenterer vi med forskellige tilgange til at skabe innovation og samarbejde på tværs, og vi er nysgerrige på, hvilke formater og metoder, der fremmer social innovation. Vi bevæger os rundt i landet og lader os inspirere af steder, forskere, virksomheder, organisationer mv., der kan give nye perspektiver og viden.

FORANDRINGSINITIATIVER

Vi indgår i forandringsfælleskaber og etablerer dem, som mangler i samfundet

NETVÆRKSARRANGEMENTER

Akademimorgen / eftermiddag

Fem til seks gange om året afholder vi mindre netværksarrangementer, hvor vi zoomer ind på et enkeltstående tema, et aktuelt emne eller noget vi er optagede af, som vi gerne vil dele og diskutere med hinanden.

Viden

Vi er til stede lokalt og nationalt

Vi involverer os der, hvor vi tror på, at vores akademister kan være med til at gøre en forskel, og hvor vi ser en samfundsproblematik, hvor den opmærksomhed som vores akademister kan tilbyde er relevant. Derfor involverer vi os både i arrangementer som Folkemødet og Roskilde Festival, og i mindre lokale initiativer og dagsordner.

Vi bidrager til vidensbasen om social innovation

At være et Akademi forpligter. Vi samler og videreformidler derfor løbende egne debatindlæg, artikler og rapporter  og den viden, som vi lader os inspirere af.

Akademi: Sverige og Tyskland har en national strategi for social innovation. Det er på tide, vi følger efter
Nov 13, 2023