KOTE_0

Akademiet har sammen med Dansk Design Center fået til opgave at skabe et nationalt kompetencecenter for social innovation. Projektet kalder vi KOTE_0.

BAGGRUND

Internationalt arbejde for social innovation

Vi har brug for social innovation til at håndtere de store samfundsudfordringer, som vi står overfor - nationalt og globalt. Danmark har en lang og stærk tradition for at skabe social innovation. Folkeskolen, andelsbevægelsen, højskolebevægelsen og arbejdsmarkedsmodellen er alle eksempler på banebrydende social innovation. Men social innovation er ikke et almindeligt kendt begreb Danmark, og der investeres ikke tilstrækkeligt i at fremme social innovation. Det skal KOTE_O lave om på.

KOTE_0 indgår i et paneuropæisk netværk af nationale kompetencecentre for social innovation der dækker 150 organisationer fordelt på 26 lande. Initiativet er finansieret af EU gennem programmet ESF+, som i 2021-27 udmønter næsten 100 mia. €.

Opstart

2021 til udgangen af 2023

Felt


Social innovation i et internationalt samarbejde.

Involverede

Akademiet for Social Innovation og Dansk Design Center i spidsen for opbygningen af platformen i Danmark og har samlet en partnerkreds omfattende Bikubenfonden, Den Sociale Kapitalfond, DISIE, Netværket for Systematisk Velfærdsinnovation, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, Roskilde Festival, Roskilde Universitet og Socialt Udviklingscenter SUS.

MULIGHED

Social innovation skal i fokus i EU, så ressourcerne bliver prioriteret

Etableringen af en national platform for social innovation er første skridt henimod at EU-midler kan bidrage til at understøtte social innovation i Danmark.  KOTE_0 er en platform. Det betyder, at vi samler og forbinder aktører i et stærkt netværk, der arbejder sammen om at:

· styrke økosystemet for social innovation

· kapacitetsopbygge centrale aktører

· sætte social innovation på dagsordenen i Danmark og sikre øget politisk prioritering.

TILGANG

Internationale fælleskaber

Social innovation har dybe rødder historisk og er et højt profileret felt internationalt. Både EU, OECD og World Economic Forum har social innovation på toppen af deres dagsordener, ligesom en lang række anerkendte universiteter verden over. Derudover har et stort antal regeringer i lande, vi normalt sammenligner os med, strategier for social innovation. Akademiet for Social Innovation så muligheden for at blive en del af et internationalt netværk med andre kerneaktører som arbejder med og forsker i social innovation. Netværket har har brugt hinanden til at spare med, vidensdele og skabe opmærksomhed på social innovation.

Social innovation kan blive en eksportsucces, men det kræver (et andet syn på) penge

-Anders Folmer Buhelt

Vil du vide mere ?

Vil du vide mere om Kote_0 og vores arbejde med med internationale partner er du velkommen til at kontakte Anders Folmer Buhelt eller læse mere på Kote_0 hjemmesiden.

NÆSTE FORANDRINGSINITIATIV

En ny fortælling om læring og uddannelse

I en innovationsgruppe arbejder vi med, hvilke værdier og billeder, der skal guides os i skabelsen af et nyt uddannelsessystem - vi kalder arbejdet ‘En ny fortælling om læring og uddannelse’.

Andre forandringsinitiativer

Se et par andre initiativer her

Lab rapportager

Se et par andre labs her
// slider 2