Et bæredygtigt samfund skabes kollektivt

Er du leder med mandat, og har du lyst til at skabe forandring, blive udfordret og tænke nyt?

Hvad får du ud af at være med?

Et tværsektorielt handlingsfællesskab for ledere

Som medlemmer i Akademiet bringer vi vores viden, mod og handlekraft i spil for at nytænke og løse komplekse samfundsudfordringer – dem vi ved, ingen kan løse alene.

Du bliver en del af et lederfællesskab, hvor vi forsøger at skubbe på forandringer i samfundet såvel som i egne virksomheder og organisationer, engagerer beslutningstagerne og sætter nye dagsordener.

Akademiets medlemmer kommer fra vidt forskellige baggrunde og repræsenterer en bred vifte af organisationer. Det, medlemmerne har til fælles er, at vi ser potentialet i at løfte den sociale innovationskompetence i Danmark, og at vi har en personlig gejst for at holde os opdaterede på den nyeste viden om social innovation og systemforandring.

Netværk, viden og national handlekraft

Som medlem af Akademiet bliver du en del af et fællesskab af samfundsengagerede ledere fra alle samfundets sektorer. Du får adgang til nyeste viden, inspiration og et unikt udviklingsrum, hvor vi sammen finder nye veje til samfundsforandring.

Adgang til udviklings- og netværksevents

Vi mødes i Akademiet til tre årlige udviklingslaboratorier, til vores årlige store event Åbent Akademi og til mindre netværks – og inspirationsarrangementer 4-6 gange om året. Derudover etableres der løbende innovations-grupper omkring udvalgte forandringsdagsordener.

Mobilisering af aktører og opmærksomhed fra samfundets beslutningstagere

Sekretariatet mobiliserer medlemmer og engagerer samfundsrelevante aktører, samt planlægger og faciliterer arrangementer og udviklingsprocesser. Vi sikrer, at Akademiets arbejde får opmærksomhed og, at der er et ophæng i konkrete samfundsudfordringer.

Hvem kan blive medlem?

Vi tror på, at flere kan mere. Og, at Akademiet bliver stærkere af at have medlemmer med forskellige baggrunde, erfaringer og brancher. Derfor optager vi løbende nye medlemmer. For at sikre de rette kompetencer, engagement og handlekraft i Akademiet skal man opfylde tre kriterier for at blive medlem.

Kriterier for medlemskab

Akademiet er medlemmernes. Vi kalder dem Akademister. Det er akademisterne, der indstiller nye medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.

1

2

3

Du skal være i en ledende stilling med mandat til at forpligte organisationen eller virksomheden i enten det offentlige, en privat virksomhed, en civil-samfundsorganisation eller en fond.

Du skal indstilles af et eksisterende medlem.

Du skal have et samfundsmæssigt engagement og have vist, at du kan være med til at skabe samfundsforandring. Derudover skal du kunne se dig selv i Akademiets 8 dogmer.

Medlemskab
Sådan kommer du med

Hvis du vil høre mere om mulighederne for medlemskab, så kontakt Akademidirektør Anders Folmer Buhelt. Herefter sætter vi dig i kontakt med et medlem, som vi kan se, at du deler interesser eller baggrund med. Derefter kan medlemmet indstille dig.

Akademidirektør.
Anders Folmer Buhelt
Mobil: +45 28 95 66 27
Mail: anders@akademietforsocialinnovation.dk

Årligt kontingent

Medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet går til drift af sekretariatet og udgifter til afholdelse af arrangementer. Kontingentet fastsættes ud fra størrelsen på den organisation, hvor medlemmet har sit primære virke.

Årsværk på mindre end 15:  7.500 kr.
Årsværk mellem 15-100: 15.000 kr.
Årsværk +100: 20.000 kr.

Medlemmernes erfaringer

"Jeg synes, at det lykkes at skabe et netværk, der er toneafgivende i samfundet på den her agenda. Det repræsenterer folk der er toneangivende inden for forskellige felter.”

-

"Akademiet er for mig en skøn maggi-terning af energi, tankekraft, relationer og en høj grad af social indignation på tværs af forskelligheder."

-