Forårslab, En Vej til Alle, marts 2024

Dato

Den 12. marts, 2024

Lokation

Ungdommens Demokratihus, Kbh K

Tematik

Ungefokus - En Vej til Alle

Involverede

Dorte Bukdahl fra Mobilize, Mette Feifer fra Dansk Erhverv, Tobias Simonsen fra Coop, Vibeke Normann Andersen fra SUS og Lyng Brøndum Dyrholm fra BL – Danmarks Almene Boliger, Sine Egede Eskesen fra Bikubenfonden, Janne Koefoed Jørgensen fra Frontløbernetværket.

Oplægsholdere

Jesper Christiansen fra Bikubenfonden fortalte om, hvordan man kan sætte rammerne for at arbejde med komplekse udfordringer ved at udforme systemforandrende porteføljer. Lukas Grøndal, Cecilia Riisgaard og Lærke Linea Hansen delte deres oplevelser med at gå fra være erfaringseksperter til at være medskaber af løsninger i arbejdet med En Vej til Alle, og hvordan de har oplevet at dele deres erfaringer med at være udenfor samfundets bærende fællesskaber.

Et genbesøg af vores fælles forandringsdagsorden

Siden 2021 har Akademiet arbejdet med forandringsdagsordenen En Vej til Alle. Formålet er at skabe veje til job, uddannelse og fællesskaberfor alle unge. Initiativet startede med en ambition blandt en række af Akademiets medlemmer om at påvirke Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen, så unges erfaringer og perspektiver blev en central del af grundlaget for kommissionen arbejde. I dag består En Vej til Alle af en koalition af mere end 40 organisationer på tværs af civilsamfund, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fonde og kommuner, der arbejder sammen om grundlæggende forandringer i systemerne omkring unge.

Ungemagt, tværsektorielle samarbejder og en ambitiøs og nyskabende tilgang til, hvordan vi skaber samfundsforandring, er grundpillerne, som En Vej til Alle hviler på.

Den 12.marts samlede Akademiet sig til Lab for at genbesøge det arbejde, som har været i gang de sidste år, og for at kvalificere den portefølje af initiativer og tiltag, som er ved at tage form i En Vej til Alle. Samtidig brugte vi Lab’et på at reflektere over, hvad vi kan lære om social innovation tilgange ud fra arbejdet med En Vej til Alle.

Fra erfaringsekspert til medskaber

Indspillet til Reformkommissionen og det vidensgrundlag, En Vej til Alle bygger på, er skabt med udgangspunkt i unges egne erfaringer og fortællinger om at finde vej i uddannelsessystemet og ungdomslivet.

Til dagens lab deltog tre af erfaringseksperterne, som har været med hele vejen –fra fortællecamps, til udvikling af bud på en bedre fremtid for unge, til overrækkelse af indspillet til Reformkommissionens medlemmer og til debat af erfaringer og forslag med Beskæftigelsesministeren på Folkemødet.

De delte deres oplevelser med at være en del af udviklingen, og deres refleksioner om, hvilken betydning En Vej til Alle har haft på deres liv, samt delte deres mening om, hvad vi fremover skal være opmærksomme på, hvis det skal lykkes at skabe veje til alle unge.


”Ofte er det, der gør, at det går hurtigere ikke handlingsplaner og pres, men at vi bliver oprigtigt lyttet til, og at vores udfordringer anerkendes.”
”Skab muligheder frem for begrænsninger. Jeg fik at vide, at jeg ikke kunne komme i praktik som bibliotekar. Men da jeg mødte nogen, som gad lytte til mig, og forstod mine interesser fandt vi en løsning. Nu arbejder jeg på et bibliotek.”

En systemforandrende portefølje  

Jesper Christiansen, Programleder i Bikubenfonden præsenterede En Vej til Alles forandringstilgang, som tager afsæt i systemforandring og porteføljetænkning. Koalitionen og udviklingssekretariatet arbejder lige nu med at etablere en portefølje af initiativer, der tilsammen bidrager til at forfølge de overordnede ambitioner, og sikre dialog og sammenhæng mellem de forskellige udviklingsplatforme porteføljen består af.  

På Lab’et blev der arbejdet med at kvalificere de udviklingsplatforme og initiativer, som porteføljen består af. Der var bl.a. fokus på virksomheder som læringsarena, strategisk samarbejde mellem kommuner og civilsamfund, overgange i grundskolen og ungestyret beskæftigelsesindsats. Udover blev der også arbejdet med fortællingen om, hvad læring og uddannelse er.

En Vej til Alle er kun lige begyndt…  

En Vej til Alle, er kun lige begyndt. I 2024 og frem kommer vi til at ligge kræfter i at opstarte nye udviklingsplatforme, samt involvere og mobilisere nuværende initiativer, som relaterer sig til En Vej til Alles fokus, så vi kan lære fra hinanden og sammen med unge skabe en fremtid med fællesskaber, uddannelse og arbejde til alle unge.

Er du interesseret i at lære mere om En Vej til Alle kan du læse mere på www.envejtilalle.dk eller kontakte Clara Dawe, på clara@akademietforsocialinnovation.dk