AkademiMorgen: Optakt til Åbent Akademi - Demokratisering

August 15, 2024

Zakia Elvang fra We Do Democracy introducerer til demokratisering som ledelsesemne, og vi udvikler et fællesdemokratisk begrebsapparat.