AkademiMorgen: Om værdien af Omsorg, Emma Holten

September 19, 2024

Til Akademimorgen d. 19. september bygger vi videre på samtalen i Akademiet om nye værdiforståelser med inspiration fra Emma Holten.