Akademieftermiddag: Hvad er værdi - og hvem ‘værdisætter’ ?

February 26, 2024

Akademiet vil i den kommende tid afsøge nye/gamle/andre forståelser af værdi og værdiskabelse, som kan være med til at ændre radikalt på, hvad og hvordan der ’værdisættes’ og tænkes økonomisk i vores samfund.