CAMPS

Akademiet for Social Innovation udvikles henover 2 år af de nuværende medlemmer. Udviklingen foregår helt praktisk på 4 heldagscamps forskellige steder i landet designet specifikt fra gang til gang ud fra resultaterne og anbefalingerne fra foregående camp. På den måde er vi udviklingsprocessen tro, og lader akademiets medlemmer være bestemmende for, hvad der er vigtigt at have med i det færdige akademi. Derudover vil akademiet udvikles med inspiration fra følgeforskning foretaget af Professor Anker Brink Lund fra CBS. Følgeforskningen er bundet op på surveys før og efter hver camp, deltagende observation på hver camp samt løbende kvalitative interviews med medlemmer.

CAMP 1

31. august 2017

CAMP 2

7. december 2017

CAMP 3

22. marts 2018

CAMP 4

13. september 2018