CAMPS

Akademiet for Social Innovation udvikledes i 2017 og 2018 af de deltagende medlemmer. Udviklingen foregik helt praktisk på 4 heldagscamps forskellige steder i landet designet specifikt fra gang til gang ud fra resultaterne og anbefalingerne fra de foregående camp. På den måde var processen i sig selv med til at skabe retning og udvikling, også ved at lade akademiets medlemmer være bestemmende for, hvad der er vigtigt at have med i det færdige akademi. Derudover vil akademiet udvikles med inspiration fra følgeforskningen foretaget af Professor Anker Brink Lund fra CBS, som var bundet op på surveys før og efter hver camp, deltagende observation på hver camp samt løbende kvalitative interviews med medlemmer.

CAMP 1

31. august 2017

CAMP 2

7. december 2017

CAMP 3

22. marts 2018

CAMP 4

13. september 2018