Banner.001.png

CAMP 2

På Camp 1 i august 2017 blev der peget på vigtigheden af, at vi på tværs af sektorer får forståelse for hinandens rammevilkår og rationaler, når vi skal samarbejde samt et ønske om at arbejde med temaet ‘unge’. På Camp 2 testede vi derfor, hvad der sker, når akademiet arbejder sammen om en fælles udfordring. Akademiet besøgte Ungdommens Røde Kors (URK), og temaet var ‘Unge og Fællesskaber’. Vi udviklede med forskellige metoder løsninger og nye perspektiver, som både kan hjælpe URK og inspirere akademiets medlemmer. Vi havde inviteret 20 2.g'ere fra Rysensteen Gymnasium, som for alvor skubbede til medlemmernes forståelser om og tilgange til arbejdet med unges udfordringer og potentialer.

Tidspunkt: D. 07. december Kl. 09.00-16.00

Hvor: Ungdommens Røde Kors, Hejrevej 30, KBH NV

Antal deltagere: 50

 

PROGRAM

08.30 - Morgencroissant og check in

Velkommen / Dagens formål, program og onboarding

De første streger / Akademiet for Social Innovation

10.05 / Pause

Dagens udfordring / Unge og fællesskaber v. Niels Ulrik Sørensen, CEFU og Anders Folmer Buhelt, Ungdommens Røde Kors

Dagens udfordring / Workshops i tre parallelle spor

12.20 / Frokost

Fortsat workshops i tre parallelle spor

14.20 / Pause

Afrapportering / Diskussion og videreudvikling af dagens arbejde

De første streger / Genbesøg af de indledende tanker

Afrunding / Tak for jeres input og næste skridt

Øl og snacks / Bliv hængende til en snak

16.00 / Tak for i dag

”Det ligger i akademiets natur, at medlemmerne ikke primært deltager af hensyn til egen interessevaretagelse, men for at løse fælles problemer med andre.”

Morten Skov Mortensen, Generalsekretær KFUM’s Sociale Arbejde

Hero_Camp2.005.jpeg

OPGAVEN

Ungdommens Røde Kors introducerede dagens udfordring med afsæt i temaet ’Unge og fællesskaber’. I Ungdommens Røde Kors skaber de fællesskaber for alle slags børn og unge. Derfor går de også meget op i, at børn og unge ikke alene er centrum for vores indsatser – men med til at skabe dem. Og de gør en dyd ud af, at fællesskaber kun bliver bedre af, at vi er sammen med nogen, der ikke ligner os selv.

Læs mere om Ungdommens Røde Kors’ baggrund for dagens tema her.

Akademiet fik besøg af forsker Niels Ulrik Sørensen, CEFU, som holdt et oplæg om ’Unge og fællesskaber’ for på den måde at bidrage med nogle indsigter, som medlemmerne kunne inddrage i dagens workshop.

Hent dagens slides fra Niels Ulrik Sørensen her.

 

WORKSHOP

Camp 2 blev designet ud fra medlemmernes input på og efter Camp 1.
De tanker, vi byggede videre på, er:

 • De unge – både som målgruppe og som nogen, der kan bidrage til og inspirere diskussionerne i akademiet.

 • Ønsket om at arbejde sammen om en fælles problemstilling. Ved første camp med ideen om årets udfordring i akademiet. I dag oversat til dagens udfordring: Unge og fællesskab: Hvordan sikrer vi, at alle unge oplever, at de har værdi og indgår i et fællesskab?

 • Ønsket om at teste konkrete metoder og formater af i en virkelig kontekst

 • Målsætningen om at bruge akademiet til at åbne de forskellige sektorer og organisationer op, så kendskabet og mulighederne for samarbejde mellem jer bliver større.

De 20 elever fra 2.g fra Rysensteen Gymnasium var med til at kvalificere en dagsorden, som på den ene eller den anden måde berører deres hverdag. De blev inddelt i tre grupper sammen med medlemmerne, som hver fik:

 • En udfordring/problemstilling

 • En vært fra Ungdommens Røde Kors

 • En metode/værktøj alt efter hvilket niveau, de arbejdede på – her fx habitdesign, designtænkning, udvikling af prototyper, rundbordssamtaler

 • En metodeguide

 • En facilitator

På workshoppen arbejdede vi med følgende tre hovedområder:

 • Hvordan kan de unge redde verden – uden at knække nakken?

 • Unge og Selvværd: Hvordan sikrer vi, at alle unge har følelsen af at kunne bidrage med noget og have betydning for andre?

 • Hvordan skaber vi bæredygtigt, lokalt engagement omkring URK’s Fællesværker rundt om i Danmark?

 

"det virkelig interessante er, om vi kan opnå en større effekt, hvis vi styrker de kompetencer, der skal til for at arbejde sammen på tværs af sektorerne.”

Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle

Hero_Camp2.001.jpeg