Hero_Camp3.001.jpeg

CAMP 4

VIRKSOMHEDERNES ROLLE I SOCIAL INNOVATION

Da sommeren 2018 gik på hæld, og æblehøsten stod for døren satte Akademiet for Social Innovation kursen mod Sakskøbing på det nordøstlige Lolland.

Den gamle købstad var rammen for campens formål, nemlig at øge forståelsen for den private sektors rolle og muligheder i social innovation, at diskutere mulighederne i lokale fællesskaber og fortsætte opbygningen af det fælles ejerskab til akademiet. Det var samtidig den sidste camp i udviklingsprocessen, og der blev derfor afsat en del tid til medudvikling af akademiet. Udgangspunktet for dagen var at fortsætte opbygningen af det fælles ejerskab til akademiet, forud for den kritiske fase frem mod etableringen af det endelige akademi.

Med en goodiebag under armen kørte vi i samlet flok i bus til Sakskøbing med oplæg på turen fra campens vært Dorthe Petersen, direktør for Meyers Madhus om Meyers-industrien, deres samfundsmæssige virke og ambitioner for et bedre samfund.

PROGRAM

Sekretariatschef i Frivilligrådet, Ulrik Kampmann, og Direktør i Tuborgfondet, Anne-Marie Skov, rammesatte campen og de følgende diskussioner om det endelige akademi. I primo 2019 skal Akademiet for Social Innovation stå på egne ben, og derfor var dagen vigtig, fordi vi har brug for medlemmernes vigtige input til det sidste udviklingsarbejde.

På Camp 2 var vi hos en civilsamfundsorganisation – Ungdommens Røde Kors – på Camp 3 var vi hos en kommune – Rødovre – og på Camp 4 i et lokalsamfund – Sakskøbing – men med et klart fokus på virksomhedernes rolle i social innovation, bl.a. med udgangspunkt i den rolle som Meyers har spillet her på Lolland.

 

FORRET-NINGSPLAN

Præmissen i akademiet har hele vejen været, at indholdet og opbygningen af akademiet skal tage sit udspring af medlemmernes behov og ønsker og skabes sammen med dem. Derfor inviterede vi inden for til en diskussion af akademiets forretningsplan mht. medlemskriterier, bestyrelsessammensætning og økonomi. Medlemmerne inddeltes i 4 grupper med hvert deres medlem fra programgruppen, der i en vigtig periode var primær sparringspartner for styregruppen. Programgruppen er sammensat efter at repræsentere alle sektorer med aktører, der især har kunnet give input til den forretningsmæssige del af udviklingen af akademiet. I programgruppen har følgende medlemmer siddet:

CAMP4.1.jpeg

Dorthe Petersen

Direktør,
Meyers Madhus

CAMP4.3.jpeg

Morten Skov

Generalsekretær, KFUMs Sociale Arbejde

CAMP4.030.jpeg

Torben Frölich

Kommunaldirektør, Gentofte Kommune

CAMP4.4.jpeg

Mads Espersen

Programchef, Egmontfonden

Tematikker

Første diskussion handlede om forretningsplanen – de tekniske, formelle og organisatoriske rammer om akademiet. Anden del af diskussionen gik på den mere indholdsmæssige ift., hvordan proces og indhold skal opbygges. Et udkast til grundprincipperne blev præsenteret sammen med et overblik over, hvordan et akademi-år kan se ud ift. antal nedslag, procesdesign og succeskriterier. Efterfølgende fik hver gruppe mulighed for at opponere, udfolde eller foreslå noget helt tredje.

 

Vi åbner en sektor

Der er stort potentiale i at involvere virksomheder i at skabe social innovation, men det fornødne kendskab til virksomhedernes vilkår, udfordringer og muligheder er ikke altid til stede i de øvrige sektorer. Derfor forsøgte vi også på denne camp at ”åbne en sektor” og øge den gensidige forståelse på tværs af sektorerne. For at give akademiets medlemmer en dybere indsigt i, hvilke problemstillinger, overvejelser og rationaler, der præger virksomhederne i samarbejdet med andre sektorer, lavede vi en virksomhedsbørs, hvor virksomhedsledere i akademiet fra hver deres vinkel inviterer akademiets medlemmer ind i virksomhedernes strategiske overvejelser om social innovation. Fire virksomheder præsenterede, hvordan de bruger virksomhedsformen til at skabe social innovation, som blev fulgt op af en fælles drøftelse i plenum:

CAMP4.5.jpeg

Lene Hjorth

CSR-direktør,
Jyske Bank

CAMP4.7.jpeg

Sanne Urbak

CSR-direktør,
IBM Danmark

CAMP4.6.jpeg

Susanne Stormer

Chief Sustainability Officer, Novo Nordisk

CAMP4.8.jpeg

Maria Kavita

Direktør,
MYOB

 Praktikbørs

Noget af det, der går igen i mange af de diskussioner, vi har haft i akademiet er, at et godt samarbejde fordrer gode relationer og en dybere indsigt i hinandens rationaler. En af de ideer, der har været fremme, er tanken om at bruge korte praktikforløb som et redskab i akademiet. Derfor lavede vi en lille matchmaking seance, der måske kunne føre til, at nogen af medlemmerne besluttede at tage i praktik hos hinanden. De skulle hver især bruge et øjeblik på at overveje:

CAMP4.018.jpeg

“Hvem/hvilken slags, vil I potentielt gerne være værter for?”

CAMP4.013.jpeg

“Hvem/hvilken slags, vil I potentielt gerne besøge?”

Processen blev opbygget som en ’samtale-squaredance’, hvor deltagerne fik 10 forprintede ”mini-visit-kort”, som de kunne dele ud af. De stillede sig i to cirkler med ansigtet mod hinanden, og fik så 2 minutter til hvert stop ved et nyt medlem.

 

 Madskole

Vi besøgte køkkenet på Sakskøbing Madskole og brugte smagningen som en hyggelig ramme til at udvikle relationerne i akademiet.