Hero_Camp3.001.jpeg

CAMP 3

TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE - SAMMEN OM SAMFUNDETS SOCIALE PROBLEMER

På Camp 3 fokuserede vi på tværsektorielt samarbejde med Rødovre Kommune som vært. Spørgsmålet vi arbejdede med var: Hvordan kan partnerskaber på tværs af sektorer skabe bedre løsninger på samfundsproblemer? Til at kaste lys over dette havde vi blandt andet besøg af Lykke Schmidt, Global Advisor fra Novo Nordisk, om potentialet i tværsektorielle partnerskaber, når vi skal udvikle løsninger og drive sociale forandringer fremad. Derudover dykkede vi ned i forretningsudviklingen af akademiet med inspirationsoplæg om Akademiet for de Tekniske Videnskaber v. direktør Lia Leffland.

Tidspunkt: D. 22. marts 2018, Kl. 09.00-16.00

Hvor: Ældrecentret Broparken, 2610 Rødovre

Antal deltagere: 50

 

PROGRAM

08.30 - Morgencroissant og check in

Velkommen / Dagens formål og program

Inspirationsoplæg / Akademiet for de Tekniske Videnskaber v. Direktør Lia Leffland

Udvikling af akademiet - Forretningsudvikling

Vi åbner en kommune - Rødovre Kommune v. Henrik Abildtrup

12.00 / Frokost

Dagens udfordring / Livssituationer

Tværsektorielle partnerskaber - Lykke Schmidt, Novo Nordisk

Vi lukker os om vores egen sektor - Hvorfor er partnerskaber så svært?

16.00 / Tak for i dag

”Akademiet skal give netværk og løsningsmåder på de sociale problemer”.

Hero_Camp3.005.jpeg

UDVIKLING
AF AKADEMIET

Grundtanken med Akademiet for Social Innovation er netop, at det ikke er en styregruppe, der alene dikterer, hvordan akademiet skal se ud. Vi har inviteret 50 medlemmer på tværs af sektorer inden for, og med dem bliver akademiet formet, formuleret og etableret primo 2019. Og generøs deling er en af kongstankerne i projektet, hvorfor vi får hjælp, bliver inspireret og drives på vej med hjælp fra andre inspirerende initiativer og individer. På Camp 3 fik vi derfor besøg af direktør Lia Leffland fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, som gav medlemmerne indblik i, hvordan et akademi kan bygges op, og hvad et sådan akademi kan skabe af værdi på samfundsplan

Efter oplæg fra Lia Leffland dykkede vi ned i udviklingen af akademiet, som løbende går igennem forskellige udviklingstrin, som bringer os tættere på den form, der skal være endelig i primo 2019. Hertil brugte vi værktøjet Business Model Canvas fra Business Model Generation, som du kan finde her:

 
 
 
 
Hero_Camp3.002.jpeg

OPGAVEN

Social- og Sundhedsdirektør Henrik Abildtrup introducerede til Rødovre Kommune og herunder, hvilken udfordring medlemmerne på dagen skulle arbejde med. Dagens overskrift var ’Tværsektorielt samarbejde - sammen om samfundets sociale problemer’, hvor vi satte samarbejde under lup ved at demonstrere, hvilken værdi, det skaber, når andre sektorer giver bud på, hvordan man kan gribe et problem an.

Medlemmerne arbejdede med ’livssituationer’, som er et projekt, Rødovre Kommune stadig er i gang med, hvor de sammen med borgeren udvikler løsninger på, hvordan borgeren på bedst mulig vis kan navigere, klare sig selv og få den bedste hjælp fra kommunen. Projektet er udtænkt og drevet af forskellige afdelinger fra kommunen, som på Camp 3 præsenterede processen og resultaterne. Akademiets medlemmer fik til opgave at nedbryde problemerne, se dem fra deres sektorperspektiver og give hinanden nye vinkler på, hvordan den type problemer kan gribes an.

WORKSHOP

Medlemmerne blev fordelt i tre stationer, hvor grupperne blev introduceret for cases af forvaltningens medarbejdere. Formålet med øvelsen var at afprøve om livssituationerne kan anvendes som et fælles udgangspunkt for at arbejde på tværs af sektorerne. I kan læse mere om Rødovre Kommunes arbejde nedenfor.

 
Camp-3-SQUARES.006.jpeg

CASE 1

"Jeg bor på et botilbud, mit liv er..."

Camp-3-SQUARES.008.jpeg

CASE 2

”Vi er en familie med et barn med særlige behov"

Camp-3-SQUARES.007.jpeg

CASE 3

”Jeg er syg og afhængig af sygedagpenge”

 
 

 

 
 
Hero_Camp3.003.jpeg

SAM-
ARBEJDE
PÅ TVÆRS

Vi fik besøg af Global Advisor, Corporate Sustainability, Lykke Schmidt, fra Novo Nordisk, som introducerede Novo Nordisk’ model for samarbejde mellem virksomheder og ngo’er. Ud fra bl.a. følgende hovedpunkter:

  1. Hvad siger den globale trend om involvering af virksomheder i samfundsmæssig udvikling?
  2. Hvilke interesser har virksomheder i at indgå i sociale partnerskaber?
  3. Hvilken rolle kan virksomheder spille i sociale partnerskaber?
  4. Hvordan involverer man bedst virksomheder til gensidig nytte?

Lykke Schmidt nævnte bl.a., at Novo Nordisk tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 17, der netop handler om samarbejde og fremdrog afslutningsvis ”Our top 5 learnings”:

  1. Focus on the task and the competences and resources needed to resolve it
  2. Start small, concrete and explore and learn together – but don’t forget to think about the long-term ambition, sustainability and scalability
  3. Understand the players and the playing field – and be flexible
  4. Recruit the right people and remember to (re-)engage key decision makers
  5. Remember to question if a partnership is the best solution
 
 

”Vi skal tage ansvar for samfundsudviklingen”.

 
 
Hero_Camp3.004.jpeg