Hero_Camp1.003.jpeg

CAMP 1

Udviklingen af Akademiet for Social Innovation er en længere proces, og på den første camp tog vi vigtige skridt fremad. En større fælles forståelse for Akademiets muligheder blev skabt, og temaer for Akademiets fremtidige virke kunne nu så småt udvikles. Det var en god begyndelse, og på baggrund af de ideer, der udsprang af første camp, blev camp 2 i november 2017 designet og planlagt.

Tidspunkt: D. 31. august Kl. 09.00-16.00

Hvor: Børns Vilkår, Trekronergade 26, Valby

Antal deltagere: 40

 

PROGRAM

08.30 - Morgencroissant og check in

Velkommen / Dagens formål, program og medlemmerne i akademiet

Vidensbørs / Hvad ved vi om fællesskaber og udenforskab? Vi får et fælles grundlag at stå på

10.30 / Pause

Casearbejde / Hvordan arbejder vi med fællesskaber? Vi dykker ned udvalgte cases på tværs af sektorerne

11.45 / Frokost

Holdningsbarometer / Vi tager temperaturen og tester fordomme om tværsektorielt samarbejde

Ressourcebørs / Hvem er i rummet, og hvordan kan vi bruge hinanden?

13.45 / Pause

Fortsat casearbejde / Hvordan ville akademiet kunne bidrage?

Temaworkshop / Hvilke temaer skal akademiet arbejde med?

Galleri / Vi besøger de andres ideer og zoomer ind på camp 2

Afrunding / Tak for jeres input og hvad skal vi næste gang

16.00 / Tak for i dag

"Det er kun os, der kan gøre noget ved, at de flotte ord herinde kan blive til handling derude"

Anne-Marie Skov, Direktør i Tuborgfondet

Hero_Camp1.008.jpeg

VIDENS-
BØRS

Formålet med vidensbørsen var at skabe et fælles grundlag og indblik i forskellige tilgange til og undersøgelser om sociale problemer. Vidensbørsen var organiseret som en ”gallery walk” mellem fire indlæg, som I kan se nedenfor.

Hvert indlæg havde en varighed på ti minutter med oplæg og efterfølgende spørgsmål og diskussion. Deltagerne havde mulighed for at besøge tre indlæg. 

 
Britt.png

Hvem står udenfor?

Med udgangspunkt i Trygfondens og SFI’s analyse ”Fællesskabsmålingen – om social inklusion”, der udkom 8. juni 2017 ved Britt Wendelboe.

olav.JPG

Hvad afgør unges engagement?

Bl.a. med udgangspunkt i erfaringerne fra Ungdommens Folkemøde i Søndermarken ved Olav Hesseldahl.

Laura.JPG

Frivillighed i Danmark

Med udgangspunkt i ”Frivilligrapport 2017”, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde offentliggjorde 29. august 2017.

Firstline.JPG

Tværsektorielle relationer

Med udgangspunkt i forundersøgelsen til Akademiet for Social Innovation fra foråret 2016 ved Thomas Blach.

 

CASE-ARBEJDE

”Hvordan arbejder vi med fællesskaber” var overskriften på casearbejdet, som havde til formål dels at berige caseejeren med input, dels at afdække potentielle samarbejdsmuligheder mellem akademiets medlemmer med udgangspunkt i fire cases, som var forberedt på forhånd.

 
Ole Bjerre.jpg.png

Jysk Børneforsorg

'Inklusionskollegium i Århus' v. generalsekretær Ole Bjerre.

Henriette.png

Egmont Fonden

'Barnets første 1000 dage v. direktør Henriette Christiansen

Kasper.png

Social Digital

'Unge med handicap bliver ekskluderet på de sociale medier' v. direktør Kasper Nizam.

Torben Møller-Hansen.jpg

Foreningen Nydansker

'Manglende samarbejde mellem de frivillige organisationer' v. direktør Torben Møller-Hansen

"CSR er ikke bare noget, vi skriver på de sociale medier, at vi gør...
det er noget, vi gør!"

Dorthe Petersen, Direktør i Meyers Madhus.

Hero_Camp1.007.jpeg