Bestyrelse

Dorthe Petersen, bestyrelsesformand
Direktør i Meyers Madhus

Henrik Abildtrup, næstformand
Social- og sundhedsdirektør i Rødovre Kommune

Mirka Mozer
Direktør for Indvandrer Kvindecenteret

Olav Hesseldahl
Engagementsdirektør i Ungdomsbureauet

Sanne Urbak
Afdelingsdirektør for corporate citizenship i IBM Danmark

Susanne Stormer
Chief Sustainability Officer i Novo Nordisk

Ulrik Kampmann
Direktør Dansk Blindesamfund